لیزر رفع تاتو و ضایعات پیگمانته
لیزر رفع تاتو و ضایعات پیگمانته

در این سیسـتم با ایجـاد پالـس‌های بسـیار قدرتمند( در حد مگاوات) و زمان تابش بســیار کوتاه (درحد 6 نانو ثانیه) برای درمـان ضــایعات پیگمانته عمقی و خالکوبی‌های رنگـی در رنگ‌های مختـلف سبـب تخریب سلـول‌های درم حاوی پیگمــانته‌های تاتو می‌شـود که پس از آزاد شدن این پیگمــانتــه‌ها توسـط درنـاژ لنفاوی از محیط دور می‌شوند.
از مزایای این دستگاه از بین بردن کامل انواع تاتوهای رنگی تا حصول نتیجه عالی در تعداد جلسات اندک و نیاز نداشـتن به بیـهوشـی و داروهای جانبی است.
 

کاربردهای بالینی:
 از بین بردن انواع خالکوبی و تاتوهای رنگی
 از بین بردن تمامی ضایعات پیگمانته طبیعی و غیرطبیعی (ماه گرفتگی، انواع خال، لک، کک و مک و...)
 درمان ضایعات عروقی
 کاهش لک های پیری و هایپر پیگمانتاسیون
 درمان ملاسما